eShop       LOGIN  
 
 


~ 12.04.2008
ANCOM - Portabilitate...
[Citeste]


~ 21.10.2008
Portabilitate - MapamondCALL...
[Citeste]

Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor finali

— persoane fizice şi juridice —

 

Clienţii care beneficiază de serviciile furnizate de Vitanic Ro pot adresa reclamaţii în limba română astfel:

·        telefonic, în intervalul orar… prin apel la numărul … , apelabil din orice reţea (tarif standard);

·        verbal sau în scris, la sediul nostru din Galaţi, str. Albatrosului 1, bl. M, ap. 47.

·        prin poştă către Vitanic Ro, Str. Albatrosului 1, Bl. M, Ap. 47, cod 800029, Galaţi

·        prin email la adresa : office@mapamond.com

·        prin fax la numărul:

·        prin formularul de contact de pe site-ul www.mapamond.com.. / contact

 

Termene

 

Reclamaţiile pot fi adresate către Vitanic Ro în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului contestat indicând în mod obligatoriu serviciul contestat precum şi adresa la care doreşte să primească în scris răspunsul la reclamaţia sa.

Vitanic Ro va transmite clientului răspunsul motivat la reclamaţia formulată în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii / înregistrării reclamaţiei.

 

Pentru reclamaţiile care necesită investigaţii complexe, termenele precizate anterior, necesare societăţii Vitanic Ro pentru formularea răspunsului la reclamaţia clientului, se pot prelungi până la 90 zile calendaristice de la data primirii/înregistrării reclamaţiei. În această situaţie, clientul va fi contactat de către Vitanic Ro în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii reclamaţiei şi va fi informat cu privire la stadiul intermediar de soluţionare a reclamaţiei sale. Totodată, acestuia i se va reaminti faptul că, datorită unor investigaţii complexe de natură tehnică, va primi un răspuns final în maxim 90 zile calendaristice de la data primirii/înregistrării reclamaţiei.

 

Termenul maxim de remediere a deranjamentelor este de 24 ore de la înregistrarea reclamaţiei clientului, cu excepţia situaţiilor în care termenul nu poate fi respectat din cauze neimputabile societăţii Vitanic Ro.

 

 

Modalităţi de informare

 

Pentru orice reclamaţie primită de la client — adresată în scris sau verbal —, Vitanic Ro va emite un răspuns verbal sau scris, prin SMS, email sau poştă, la adresa menţionată de client.

 

Despăgubiri aplicabile în cazul nerespectării termenului de răspuns la reclamaţii

În cazul în care Vitanic Ro nu răspunde în termenul asumat, clientul este îndreptăţit la primirea de despăgubiri de 0,1 € / zi de întârziere.

 

Litigii

 

Pentru orice litigiu în legătură cu reclamaţia, şi care nu s-a soluţionat pe cale amiabilă, clientul se poate adresa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) sau Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC).Home         |         FAQ         |         Contract Cadru         |         Solutionare Reclamatii         |         Buy Online         |         Login         |         Contact
Copyright 2015. Vitanic Ro SRL. All rights reserved.